Ruský realizmus

 

 
V Rusku sa realizmus vyvíjal trochu inak ako v ostatných európskych krajinách. Rusko bolo podstatne zaostalejšie. Vývoj literatúry prebiehal v iných podmienkach. Veľkým problémom bolo nevoľníctvo. Všetky roľnícke nepokoje boli cárom tvrdo potlačované. Cár vládol veľmi despoticky a absolutisticky, čo doviedlo Rusko na počiatok krízy. Všade vládla nízka životná úroveň a plne prekvitalo úplatkárstvo, pokrytectvo, karierizmus a udavačstvo. Vzniku buržoázie bránil celý systém, ale hlavne nevoľníctvo.
Po tom čo vzdelanci uvideli v akom stave je Rusko, začali si klásť otázku : ‘Kam Rusko speje?‘. Tento postoj spisovateľov sa premietol do ich tvorby. Kritizovali systém a niektorý ponúkali reálne i nereálne riešenia.
V tomto období sa zrodili veľké spisovateľské mená, ako Turgenev, Lermontov, Tolstoj, Čechov, Dostojevskij a samozrejme Gogoľ.