Bibliografia

  1. Gogoľ, Nikolaj Vasilievič: Mŕtve duše. Bratislava, Tatran 1984
  2. Honzík, Jiří: Ruská klasická literature. Praha, Nakladatelství Svoboda 1977
  3. Doc. Phdr. Pospíšil, Ivo: Panoráma ruské literatury. Boskovice, Albert 1995
  4. Autorský kolektív: Slovník ruských spisovatelů. Praha, Lidové nakladatelství 1978